Регистрация на фирми

Какво Ви предлагаме?

  1. Предоставяме Ви безплатна консултация, относно най-подходящата за Вас и Вашата дейност форма за осъществяването й.
  2. Съставяме документите, необходими за запазване на фирма и за извършване на регистрацията.
  3. Спестяваме Ви чакането и ходенето до Агенцията по вписванията.
  4. Получавате удостоверение за актуално състояние с отразени всички обстоятелства