​„Квалитет Конто” е фирма, специализирана в предоставянето на счетоводно-данъчни услуги и консултации.

Основана още през 2006г, кантората непрекъснато се развива. От началото на 2012г. „Квалитет Конто” разкри нов офис в гр.София. Нашите клиенти, местни и чуждестранни физически и юридически лица, работят в най-разнообразни сфери на бизнеса. Всички те получават индивидуален подход според нуждите и спецификата на дейността си.

На нас може да се доверите за:

 • Първоначална регистрация на Вашата фирма, както и за последващите промени в обстоятелствата й
 • Цялостна организация и систематизация на Вашата финансово-счетоводна отчетност
 • Еднократни услуги
 • Абонаментно обслужване
 • Вътрешни справки и отчети за нуждите на управлението
 • Комплексно „Труд и работна заплата” обслужване
 • Периодично и годишно счетоводно и данъчно приключване
 • Комуникация и представителство пред данъчната и осигурителна администрация
 • Услуги по възстановяване на международно ДДС

Чрез счетоводните услуги на „Квалитет Конто”, Вие ще получите:

 • Улеснения в работата с местната данъчна администрация
 • Бързи и ефективни решения на оперативни финансово-счетоводни казуси
 • Постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на Вашия бизнес
 • Проследяване и мониторинг на ключови финансово-счетоводни индикатори
 • Съблюдаване на важни промени в местното данъчно и финансово законодателство, съществени за Вашия бизнес