Полезна информация

Научете повече за ДДС регистрацията

Кога е задължителна регистрацията по ДДС? 1. Задължителна регистрация при достигнат оборот- чл. 96, ал.1 от ЗДДС – При достигнат оборот от 50000 лв. през последните 12 месеца. В 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот, фирмата трябва да подаде заявление за регистрация. 2. Задължение за регистрация при доставки Read more»

Научете повече за осигуряването

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) Държавното обществено осигуряване /ДОО/ е форма на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход. Основният източник на осигурителното право е Кодексът за социално осигуряване /КСО/ Основни принципи: задължителност и всеобщност на осигуряването; солидарност на осигурените лица; равнопоставеност на осигурените лица; социален диалог при Read more»

Научете повече за данъците

Видове данъци • Данъци върху доходите на физическите лица • Данък върху добавената стойност • Данък, удържан при източника • Корпоративен данък • Патентен данък • Данък при придобиване на имущества по възмезден начин • Данък при придобиване на имущества по дарение • Туристически данък • Данък върху наследствата • Данък върху превозните средства • Read more»