Данъчни консултации

Квалитет Kонто” е на разположение както за юридически, така и за физически лица. Разбирайки необходимостта от данъчно планиране и оценка на данъчните ефекти, върху вашата дейност и ценейки вашето време Ви предлагаме изчерпателни консултации относно:

  • Преки и косвени данъци;
  • Конкретни данъчни процедури;
  • Стратегии насочени към данъчна оптимзация и минимизиране на данъчния риск;
  • Съдействие при обща регистрация и дерегистрация за отделни видове данъци;
  • Оформяне на декларации.Помощ при попълване на данъчни и други декларации;
  • Искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания;
  • Консултации относно ДДС и неговото прилагане.